Reforma nau industrial i habitatge Can Picó, Barcelona Habitatge Unifamiliar Bioconstructiu i autoconstruit a Camallera Rehabilitació Maset tradicional a Terres de l’Ebre Habitatge de bales de palla Habitatge Unifamiliar entre mitgeres a Satuna, Begur Estudi reforma masia tradicional a l’Alt Penedès Estudi econòmic rehabilitació habitatge sabadell Vivenda unifamiliar aïllada prefabricada de fusta Reforma integral masia Autoconstrucció a la Vila de Gràcia Avantprojecte per al concurs del Pavelló Esportiu de la Guinardera Rehabilitació Masia en bioconstrucció i autoconstrucció
001 IMG-20150910-WA0004 010-AuBA-Bio-Arquitectura_Torre-espanyol PALLA satuna auba bio arquitectura AuBA-ecoarquitectura_09 viabilidad-economica-refoma_02 002_prefabricat-fusta-arbúcies 006_BIOCONSTRUCCIÓ-REFORMA-MASIA-SANA autoconstruccio-gracia-001 000_VISTA-EXTERIOR 004

Entenem per Bioconstrucció, la forma de construir que afavoreix els processos evolutius de tot ésser viu així com la biodiversitat garantint l'equilibri i la sostenibilitat de les generacions futures.
Com diu la pròpia paraula Bio (vida) Construcció, construcció per la vida des d’una visió holística incloent els aspectes biològics i saludables, ecològics, qualitatius, culturals, creatius i humans, entenent que un edifici és un ser viu amb els seus fluxes d’energia, residus i intercanvi.

AUBA-LOGO

FEM ARQUITECTURA PER:
- Adoptar mesures d'equilibri social i ambiental, entre l'origen i el destí d'un material de construcció.
- Minimitzar la toxicitat dels materials, a través del seu anàlisi segons toxicitat, petjada ecològica i la seva vida útil.
- Prevenir els problemes de salut derivats dels materials de construcció i dels camps electromagnètics tant naturals com els generats per les instal•lacions artificials, dins i fora d'un edifici.
- Aplicar mesures d'estalvi i eficiència energètica en el disseny dels edificis, a través de la integració dels sistemes tant actius com passius, així com desenvolupament de mesures que condueixin a una gestió de l'aigua sostenible i eficaç.

AUBA-LOGO

FUSIÓ ENTRE MURS I NATURA:
Un edifici viu en què la ciutat sigui portadora de natura per les persones, així com els arbres abracen als ocells enmig d’un bosc.
“Construïu amb la vostra imaginació una casa embrancada en el bosc abans de fer-ne una dins les muralles de la ciutat. Qui pogués agrupar les vostres cases dins una mà, i com un pagès, escampar-les pel bosc i les prades. Les valls serien els vostres carrers, i els senders verds les fagedes i us buscaríeu l’un a l’altre a través de les vinyes, per a tornar amb la fragància de la terra als orígens. (Llibre el Profeta) ”